Home » News » KDDI Foundation မှကြီးမှူးကျင်းပသော KDDI Application Contest တွင်ဆုရရှိခဲ့သော Team Nura Devအဖွဲ့အား ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခြင်း

KDDI Foundation မှကြီးမှူးကျင်းပသော KDDI Application Contest တွင်ဆုရရှိခဲ့သော Team Nura Devအဖွဲ့အား ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခြင်း

KDDI Foundation မှကြီးမှူးကျင်းပသော KDDI Application Contest တွင်ဆုရရှိခဲ့သော Team Nura Devအဖွဲ့အား ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခြင်း

KDDI Foundation မှကြီးမှူးကျင်းပသော KDDI Application Contest တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၊ Team Nura Dev အဖွဲ့မှ Health Aid ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ KDDI MYANMAR Award (2019) နှင့် ACKF 2019 Incentive Award ဆုများရရှိခဲ့ပါသဖြင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)မှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

 

Certificate နှင့် ဆုယူဓါတ်ပုံများ

                                                                        Certificate နှင့် ဆုယူဓါတ်ပုံများ

 

7

The results of ACKF2019

 

Team Nura Dev အဖွဲ့ဝင်များ

မောင်ဇော်ဝင်းမြတ်(စတုတ္ထနှစ်၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ)

မောင်ဇော်ဝင်းမြတ်(စတုတ္ထနှစ်၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ)

 

မောင်ပြည့်စုံ (စတုတ္ထနှစ်၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ)

မောင်ပြည့်စုံ (စတုတ္ထနှစ်၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ)

 

မောင်အောင်သူ (စတုတ္ထနှစ်၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ)

မောင်အောင်သူ (စတုတ္ထနှစ်၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ)

 Back